„Když zvedneš mrkev v rohlíku nad hlavu, vypadá jako pochodeň“

HotKarot & OpenSauce je experimentální food-hackerský projekt, založený na vegetariánské alternativě párku v rohlíku. Základním stavebním kamenem projektu je vařená mrkev v celozrnném rohlíku, servírovaná se speciální datovou omáčkou – OpenSaucem. Omáčku vytváříme v duchu open source myšlenky otevřeného přístupu a její ingredience získáváme z různých druhů veřejně přístupných „syrových“ dat: Textů, zvuků, barev nebo biodat popisujících různé stavy živých organismů. Samotné vaření a mixování omáček pak odpovídá interpretativnímu procesu, ve kterém je sesbíraným datům dáván nový význam. OpenSauce jsme tak už míchali z tweetů, facebookových příspěvků, článků na wikipiedii, našich vlastních i cizích zvukových kompozicí nebo z bioelektrického odporu mrkve samotné. Abychom zjistili, jak chutnají emoce, zomáčkováváme také životní příběhy lidí a zvířat kolem nás nebo různé osobní vzkazy. Ty pak v podobě omáček doručujeme adresátům a připadáme si u toho jako novodobí poštovní techno-holubi. Skrze omáčky spolu občas komunikujeme i v rámci naší skupiny, a sdělujeme si tak věci, které bychom si možná jinak neřekli.

Základním předpokladem naší tvorby je fakt, že vše je transformovatelné do omáčky – například i ty. Náš přístup k jídlu možná může působit jako absurdní dada, v hlavní roli jsou tu však data – a ta většinou nesou jasný význam. Občas se nám ale rozdíl mezi oběma termíny vytrácí, a tak prostě vaříme a čekáme, co se kolem nás stane.

Celý projekt prezentujeme v různých podobách: Jako pouliční stánek s jídlem, kočovnou kuchyňskou laboratoř, komunikační rozhraní, (h)acktivistickou intervenci, nebo audiovizuální performanci. Tímto způsobem se pokoušíme definovat pozici, kterou jídlo zastává v současné technokultuře, a zároveň tak rozšířit všeobecné povědomí o tom, co všechno může konzumace jídla symbolizovat. Stravování je činnost, které svým způsobem rozumí každý člověk, a jako takové představuje vhodné východisko pro – více či méně závažné – diskuze. Co, jak, proč a za jakých podmínek jíme, nás vystihuje nejen jako jednotlivce, ale také jako členy různých společenských skupin, ke kterým náležíme. Jídlo je v současné době atraktivní téma, a stejně tak jsou i různé nové technologie. Spojení obou oblastí tak může vzbudit všeobecný zájem a podchytit pozornost širší veřejnosti – nás zajímá hlavně to, jak této pozornosti využít. První pokus jsme v tomto ohledu provedli v rámci projektu Omáčky bez domova, který jsme vytvořili společně s kuchařkami ze sdružení Jako doma.

Sdílení nápadů nad nakousnutou mrkví v rohlíku, ochutnávání cizích příběhů nebo posílání vzkazů prostřednictvím chuťových buněk jsou naše příspěvky do modelování „sdíleného komunitního žaludku“, hig-tech gastronomického rozhraní pro vytváření chuťově vyvážené komunikace. (A pro případ, že by vám to pořád nebylo jasné – ano, mrkev v rohlíku s omáčkou skutečně JE poživatelná).

Více o mrkvích a omáčkách najdete v popisu jednotlivých projektů.


OpenSauce je online omáčkový receptář fungující na základě open source filosofie, který uživatelům umožňuje programovat omáčky podle jejich osobních preferencí. Zároveň také umožňuje vytváření omáček přímo z uživatelů samotných: Z jejich osobností, biografií, životních příběhů, názorů, přání nebo vzkazů, ale také z jejich tělesných proporcí nebo frekvencí srdečního tepu. Zkrátka ze všech možných typů biodat. U těch to ovšem nekončí a pomocí Opensauce rozhraní je možné vytvořit omáčku prakticky z jakéhokoliv druhu numericky vyjádřených dat. Jako ingredience tak může sloužit barva, zvuk, hodnota elektrického odporu, popis předmětu nebo situace…vše, co může být vyjádřeno počitatelnou jednotkou, může být převedeno do omáčkového receptu. Princip OpenSaucu je následující: Každá barva má svou numerickou RGB hodnotu a každé ingredienci v receptáři je přiřazena unikátní barva. Každý tón má svou zvukovou frekvenci a každé slovo v textu může být prostřednictvím textové analýzy vyjádřeno jako počitatelná proměnná. Věk, výška, váha, tělesná teplota, tepová frekvence – to vše jsou biologické hodnoty popsatelné jazykem čísel. Abstrahováním jídla do vzájemně převoditelné numerické podoby tedy můžeme téměř cokoliv jednoduše převést do omáčkové podoby.

Způsob, jakým je možné přemýšlet o jídle, se tak v tomto světle dostává do zcela nové, komplexnější úrovně. Co se například datové vizualizace týče, můžeme jídlo využít jako (výrazně stravitelnějšího) nástupce statistických tabulek a grafů. Můžeme „ochutnávat“ emoce, situace, naše vlastní příběhy nebo příběhy našich přátel, ale i úplně cizích lidí. „Když nevíš, jak to říct, řekni to omáčkou“ je další směr, který se v souvislosti s OpenSaucem nabízí. V podobě omáčky jsme již předali několik svatebních gratulací, dopisů na rozloučenou, nebo omluvných vzkazů…někdy byla jejich chuť trpká, někdy sladká, ale téměř vždy adresáty překvapila. OpenSauce ale nemá sloužit jen jako zábavný sociální lubrikant, může fungovat také jako médium pro zprostředkování o něco závažnějších témat. Skrze omáčky je například možné vyprávět příběhy lidí z různých sociálně vyloučených skupin, kteří nemohou nebo nedokážou mluvit sami za sebe. Skrze tak jednoduchou a všem známou věc jako je jídlo je možné dát těmto lidem hlas ve stravitelné a přístupné formě – například tak, jako jsme to udělali my v rámci projektu Omáčky bez domova.

OpenSauce ale nemá jasně vymezené hranice a jako takový je otevřený všem možným experimentům s datovou kuchyní. Pokud máte nápad, co dalšího bychom s omáčkovým rozhraním mohli podniknout, dejte nám vědět.

Více o možnostech rozhraní OpenSauce najdete v popisu jednotlivých omáčkových projektů (anglicky).


HotKarot je dílem skupiny Cancel. Pracujeme s veřejným prostorem, který modifikujeme prostřednictvím technologií, zanášíme do něj chaos, nepořádek a nové významy. Své projekty ze zásady bastlíme a pracujeme striktním DIY způsobem.